mandag 21. juli 2014

Electric Aliens?

Mikrobiologer basert i California har oppdaget bakterier som overlever ved å spise rene elektroner i stedet for mat, og bringer en helt ny metode for eksistens til bevissthet og reiser spørsmål om mulighetene for utenomjordisk liv.

"Dette er stort. Hva det betyr er at det er en hel del av den mikrobielle verden som vi ikke vet om, "

Electric Aliens? Bacteria discovered that exist on pure energy

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar