torsdag 10. juli 2014

Alternative Energy, Green Energy, Renewable Energy: NASA TAKES ELECTRICITY FROM EARTH'S MAGNETIC FIELD...

Alternative Energy, Green Energy, Renewable Energy: NASA TAR Elektrisitet fra jordas magnetfelt ... : OG HER ER EN LINK TIL EN ANNEN SOLAR TECH. Som bruker en GIANT SPHERE å konsentrere SOLENERGI 10,000 GANGER: http://youtu.be/00C9 ...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar