torsdag 10. juli 2014

Alternative Energy, Green Energy, Renewable Energy: COSMIC ENERGY TO ELECTRICITY ON EARTH'S SURFACE!

Alternative Energy, Green Energy, Renewable Energy: kosmisk energi til elektrisitet PÅ jordas overflate! : The EEJ (ekvator electrojet) er en Birkeland elektrisk strøm som flyter østover på jordens ekvator. It. forårsaker millioner av am ...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar