onsdag 5. oktober 2016

Video: DiCaprio and Obama on role of business and carbon tax in the climate 'battle against time'

Video: DiCaprio og Obama på rollen av virksomheten og karbonskatt i klima 'kamp mot tiden' : USAs president Barack Obama har oppfordret bedrifter til å investere og skape noe nytt for å "bygge en bro til en ren energiframtid" under et intervju med skuespiller-slått-miljøforkjemper Leonardo DiCaprio, som varsler om at planeten er i en "kappløp mot tiden" for å bekjempe klimaendringene. - Edie nyheter sentrum

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar