fredag 24. juni 2016

New life form discovered in saliva is linked to human disease

Ny livsform påvist i spytt er knyttet til sykdom hos mennesker : Bakterier som parasitise andre bakterier har blitt funnet for første gang, og er knyttet til tannkjøttsykdommer, cystisk fibrose og resistens

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar