fredag 14. november 2014

Chemists develop nanoporous molecules that bind greenhouse gases

Kjemikere utvikle nanoporøse molekyler som binder klimagasser

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar