fredag 23. juli 2010

NY REN ENERGI

HVORDAN ER DET MULIG?

(Benytter tilfeldig, SKS, kjente tall i beregningen)
SKS/ Salten Kraftsamband AS, har en kraftproduksjon på 1,8 TWH/år fra, 9 kraftverk/turbiner i 4 kommuner.
Snitt produksjon/d: 1,8 TWH/365/24 = 205.480 KW
Min påstand er at det er mulig å produsere tilsvarende mengde energi ved å forflytte 112.000 m3 lett materiale med en bestemt hastighet, å oppnå samme mengde energi.
Arealet som benyttes skal ikke overstige 10.000 M2, aller helst bør det ikke overstige 2.500 m2.
Helle Norges elektritets produksjon bør kunne etablertes på ett areal av 190.000 m2
De fleste (alle) vil si dette er umulig. Nei det er mulig, og svært enkelt. Faktum er at det er så enkelt at de aller fleste er i stand til å bygge en slik enhet for produksjon av egen kraft. Frigjør seg fra offentlig nett dersom det ikke er ønske om å selge overskuddskraft til nettet.
Tror du jeg tuller med deg? Nei det gjør jeg absolutt ikke!
Store arealer benyttes i dag til vannmagasiner for vannkraft produksjon. Topp produksjon skjer på vinter halvåret, med den konsekvens at fjorder fryser, grunnet utslipp av store mengder ferskvann som naturlig skulle rent ut i havet, høsten og på våren når snøsmeltingen pågår.
Utslipp av store mengder ferskvann i vinterhalvåret, er ikke noe stort problem langs Norskekysten,
hvor fjordene er dype og Golfstrømmen raskt blander ferskvannet inn i havstrømmene. Andre steder kan dette medføre betydelig større problem, f.eks. Østersjøen.

Arealbruk, miljøpåvirkning og kostnader for havvind/landvind- kraft er en helt annen problematikk:
... Vindkraftsområdet i Piteå, som er beregnet til 1101 turbiner, har ett area på 450 kvadratkilometer. ...Produksjon 8 - 12 TWH
Mer info: http://fjordland.dinstudio.se


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar